myopuncture-cryo-heal-2

МИОПУНКТУРНАТА СТИМУЛАЦИЯ представлява акупунктурна Миопунктура с ТЕНС стимулация на Миопунктурната зона. Целта на терапията е да се достигнат най-дълбоките и трудно достъпни мускули в тялото. Миопунктурата повлиява мускулния спазъм и ригидната мускулатура. Терапията има за цел да отпусне мускулатурата и да намали компресията върху прешлените от стегнатата мускулатура.

Какво е Миопунктурата?

Причината която наложи създаването на тази ортопедична манипулативна система е печалната професионална констатация на много изтъкнати клиницисти, че отдавна утвърдилите се методи като Хироптактиката, Остеопатията и Мануалната Терапия не са в състояние да се справят с много от тежките двигателни разстройства и свързаните с тях болкови синдроми. Поради ригидността на засегнатите двигателни единици, на терапевта се налага за постигането на „заветното” манипулативно разделяне на ставните повърхности, да приложи много повече механична сила от необходимото, водещо в по-добрия случай, до трайно увреждане на лигаментарния апарат на манипулираните стави с последващ хипермобилитет и бърза дегенерация и артроза и до развиване на парализи при увреждането на нерви, или в по-лошия случай, до смърт от исхемичен инсулт при засягане на вертебралните артерии (aa vmyopuncture-cryo-healertebrales). При Миопунктурната Ортопедия ставните техники задължително се предшестват от изключително прецизна мускулна подготовка, водеща до тотално релаксиране на дълбоките паравертебрални мускули и позволяваща разделянето на ставните повърхности да се получи с много финни и прецизни манипулативни действия.

Принципното комбиниране на акупунктурата с мекотъканни техники и ставни манипулации не е ново. Новото в миопунктурната концепция е разбирането, че ставите са пасивен участник в движението и че мускулната хиперконтрактивност е в основата на феномена на ставните блокажи и че блокирането на фасетнитевертебрални ставички е свързано с фиксиращото действие на най-дълбоките паравертебрални мускули а именно – мм. Мултифиди(Mm. Multifidi) и мм ротатори(mm. Rotatores). И че само умелото им и перманентно деконтрахиране може да гарантира интактността на медуларния канал и интервертебралните форамени т.е. свободна от компресии функционалност на периферните нервни структури контролиращи скелетната мускулатура. За съжаление в много случаи китайската акупунктура и мануалната терапия практически не могат да достигнат толкова дълбоко в тялото. Единствено миопункурният инжектор опериращ с до 10 сантиметрови игли е в състояние да достигне прецизно тези мускули и терапевтично да ги повлияе. Най-полезното качество на скелетните мускули е способността им да се контрахират, както най-опасната им дисфункция е хиперконтрактивноста... От тук се налага извода, че контролът върху тонуса на мускулите е в основата на всяко успешно лечение на опорно-двигателният апарат...